<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
surpris  
tính từ
  • ngạc nhiên, sửng sốt
tôi ngạc nhiên về hạnh kiểm xấu của nó
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt