<
Trang chủ » Tra từ
surgeon  
['sə:dʒən]
danh từ
  • bác sĩ thực hiện những cuộc phẫu thuật; bác sĩ phẫu thuật; nhà phẫu thuật,
bác sĩ phẫu thuật tim
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt