<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
suprême  
tính từ
 • tối cao
xô viết tối cao
toà án tối cao
quyền tối cao
 • rất mực; tuyệt đỉnh
sự khéo léo rất mực
hạnh phúc tuyệt đỉnh
 • cuối cùng
cố gắng cuối cùng
   • lúc lâm chung
   • lễ tang
   • lời trối trăng
danh từ giống đực
 • món thăn (cá, gà vịt) tẩm xốt kem
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt