<
Trang chủ » Tra từ
sun  
[sʌn]
danh từ
 • mặt trời; vầng thái dương
 • ( the sun ) ánh nắng, ánh mặt trời
phơi nắng
 • định tinh (một ngôi sao)
 • (nghĩa bóng) thế, thời
anh ta hết thời rồi
 • (thơ ca) ngày; năm
 • cụm đèn trần (ở trần nhà) (như) sun-burner
   • ngược chiều kim đồng hồ
   • khúm núm xun xoe với thế lực mới, phù thịnh
   • đốt đèn giữa ban ngày (làm một việc thừa)
   • địa vị tốt trong xã hội
   • dậy sớm
   • Chúa
   • theo chiều kim đồng hồ
ngoại động từ
 • phơi, phơi nắng
tắm nắng
nội động từ
 • tắm nắng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt