<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sul generis  
[,sju:ai'dʒenəris]
tính từ
  • riêng biệt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt