<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
suivi  
tính từ
  • nhất quán
lập luận nhất quán
  • đông người dự
lớp học đông người dự
  • liên tục, không gián đoạn
một việc làm liên tục
  • (thương nghiệp) có bán đều
mặt hàng có bán đều
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt