<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
suiveur  
danh từ giống đực
  • người theo đoàn đua xe đạp
  • kẻ theo đuôi
nó chỉ là một kẻ theo đuôi
  • (thân mật) anh chàng theo gái (ở ngoài đường)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt