<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
suivant  
giới từ
  • theo
theo thói quen
theo luật pháp
làm việc theo sức
theo Lê nin
      • tuỳ theo
tuỳ theo nó tốt hay xấu
tính từ
  • tiếp theo, sau
trang tiếp theo, trang sau
người tiếp theo
những thế hệ sau
lần sau
  • như sau, sau đây
ví dụ sau đây
danh từ giống đực
  • người tiếp theo, cái tiếp theo
thầy giáo gọi học sinh tiếp theo
trong những tờ này và những tờ tiếp theo
  • con vật còn bú đi theo mẹ
  • ( số nhiều) những người tuỳ tùng
nhà vua và những người tuỳ tùng
phản nghĩa avant ( d'), précédent
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt