<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
succès  
danh từ giống đực
 • sự thành công; sự thắng lợi; thắng lợi
sự thành công trong công việc
đang ở trên đường thành công
thắng lợi quân sự
 • sự được hoan nghênh
nghệ sĩ rất được hoan nghênh
 • (từ cũ, nghĩa cũ) kết cục
những kết cục tốt và xấu
   • được thắng lợi này đến thắng lợi khác
   • thi đỗ một kỳ thi
   • quyển sách được nhiều người đọc
   • chiến thắng
   • một thành công phi thường
   • vở kịch viết theo sở thích đám đông
   • người đàn ông có số đào hoa
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt