<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
subalpin  
tính từ
  • (địa chất, địa lý) ở chân núi An-pơ
cao nguyên ở chân núi An-pơ
  • (thực vật học) dưới núi cao
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt