<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
stupidité  
danh từ giống cái
  • sự ngớ ngẩn, sự ngốc nghếch
sự ngớ ngẩn của một câu trả lời
  • việc làm ngớ ngẩn, việc làm ngốc nghếch; lời nói ngớ ngẩn, lời nói ngốc nghếch
nói ra những lời ngốc nghếch
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt