<
Trang chủ » Tra từ
string  
[striη]
danh từ
 • dây; sợi xe; dây bện
một cuộn dây
 • thớ (thịt...); xơ (đậu...)
 • dây đàn
đánh đàn
 • chuỗi, chùm, túm, xâu; đoàn, dãy, loạt (người, vật)
một chuỗi hạt ngọc
một xâu hành
một đoàn ngựa
 • thớ, xơ, gân (chất liệu cứng có xơ nối liền hai nửa một vỏ đậu..)
 • bảng ghi điểm (bia)
 • đàn ngựa đua (cùng luyện ở một chuồng)
 • vỉa nhỏ (than)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ( số nhiều) điều kiện ràng buộc (kèm theo quà biếu...)
   • quân bài chủ/phụ
   • điểm tựa chính/phụ
   • điều khiển; cai quản
   • cứ chơi mãi một điệu
   • (nghĩa bóng) đụng đến tâm can
   • (thông tục) không có điều kiện đặc biệt; không có sự hạn chế đặc biệt
ngoại động từ strung
 • buộc bằng dây, treo bằng dây
 • lên (dây đàn); căng (dây)
 • làm căng thẳng, lên dây cót (nghĩa bóng)
thần kinh quá căng thẳng
 • tước bỏ xơ (ở vỏ đậu)
 • xâu (hạt cườm...) thành chuỗi
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chơi khăm, chơi xỏ
 • ( + along ) cố tình đánh lừa ai (nhất là về niềm tin của mình)
cô ta chẳng hề có ý định lấy nó - cô ta chỉ đánh lừa nó thôi
 • ( + up ) (thông tục) treo cổ ai (nhất là không hợp pháp)
 • ( + together ) kết hợp (từ, cụm từ..) tạo nên những lời phát biểu có ý nghĩa
nội động từ
 • căng dây lên (một cái cung, viôlông..)
buộc dây lỏng
 • kéo dài ra thành dây; chảy thành dây (hồ, keo...)
 • ( + along ) lẵng nhẵng
cô ta quyết định lẽo đẽo đi theo những người khác vì chẳng có việc gì khác
 • đánh mở đầu (bi a, để (xem) ai được đi trước)
   • đi với ai, đi theo ai
   • treo cổ ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt