<
Trang chủ » Tra từ
straw  
[strɔ:]
danh từ
 • rơm
 • nón rơm, mũ rơm
 • cọng rơm, mẩu rơm
có vài cọng rơm trong tóc anh
 • ống nhỏ bằng giấy hoặc nhựa để hút nước uống; ống rơm; ống hút
 • ( a straw ) vật không đáng kể, số lượng không đáng kể (nhất là dùng trong những thành ngữ sau đây)
cóc cần
chẳng có giá trị quái gì
   • (từ cổ,nghĩa cổ) nằm ổ
   • đóng thuyền mà không xẻ ván
   • người rơm, bù nhìn, hình nộm
   • cái "một tí" thêm vào sau cùng (là cái nặng nhất)
   • lời gợi ý nhỏ có thể có tác dụng lớn
   • cái chỉ hướng gió thổi; cái chỉ rõ chiều hướng dư luận
tính từ
 • bằng rơm
 • vàng nhạt, màu rơm
 • nhỏ nhặt, tầm thường, vô giá trị
ngoại động từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) phủ (bằng rơm, bằng cát, bằng hoa...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt