<
Trang chủ » Tra từ
stormy  
['stɔ:mi]
tính từ
  • mãnh liệt như bão tố, có bão
những tình cảm mãnh liệt
biển nổi sóng dữ dội
  • ào ạt, sôi nổi
cuộc tranh luận sôi nổi
  • sóng gió; bão tố
cuộc đời sóng gió
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt