<
Trang chủ » Tra từ
stopping  
['stɔpiη]
danh từ
  • sự trám răng; chất trám răng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt