<
Trang chủ » Tra từ
stock  
[stɔk]
danh từ, số nhiều stocks
 • kho dự trữ, kho; hàng cất trong kho; hàng tồn kho; nguồn cung cấp
tồn kho, cất trong kho
một kho dự trữ giày đầy đủ
 • vốn (của một công ty kinh doanh)
vốn của một ngân hàng
 • ( (thường) số nhiều) cổ phần
đầu tư vào cổ phần và cổ phiếu
 • dòng họ tổ tiên của con người; dòng họ gia đình; thành phần xuất thân
người đàn bà dòng dõi Ai-len
sinh ra trong một gia đình nông thôn
xuất thân từ thành phần tốt
 • địa vị, danh tiếng của một người trong suy nghĩ của người khác
danh vọng của ông ấy cao (tức là anh ấy được mọi người nghĩ tốt)
 • (thực vật học) thân chính
 • (thực vật học) gốc
 • gốc ghép (để ghép một nhánh vào)
 • cổ cồn (vòng vải cứng, rộng đeo quanh cổ đàn ông)
 • ca-vát của bộ đồ cưỡi ngựa theo thể thức
 • dải đeo (mảnh vải đen hoặc tím của giáo sĩ đeo từ cổ áo phủ phía trước áo sơ mi)
 • cây hoàng anh
 • đế, bệ đỡ, tay cầm (của một công cụ, dụng cụ..)
đế đe
báng súng
cán cày
 • nguyên vật liệu (sẵn sàng được dùng để chế tạo cái gì)
nguyên vật liệu để làm giấy
 • vật nuôi, thú nuôi, gia súc trang trại (như) livestock
 • (sinh vật học) thể quần tập, tập đoàn
 • công trái (tiền cho chính phủ vay với một lãi suất cố định)
trái phiếu chính phủ
 • chất lỏng được tạo ra do hầm xương (thịt.. dùng làm nước xúp..)
nước xốt làm bằng nước hầm gà
 • ( số nhiều) giàn tàu
đang đóng, đang sửa (tàu)
 • ( số nhiều) (sử học) cái cùm
bị cùm
   • lý lẽ tủ
   • có sẵn
   • mua cổ phần của (công ty...)
   • chú trọng (cái gì), lưu tâm đến (cái gì)
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tin ở (cái gì)
   • kiểm kê (hàng hoá trong kho..)
   • (nghĩa bóng) nhận xét, đánh giá
   • có sẵn/không có sẵn (trong cửa hàng..)
   • đang được xây dựng, đang được chuẩn bị
ngoại động từ
 • cung cấp (hàng hoá cho một cửa hàng, súc vật cho một trang trại...)
 • tích trữ, cất (hàng) trong kho
chúng tôi không tích trữ loại ngoại cỡ
 • lắp báng vào (súng...), lắp cán vào, lắp chuôi vào
 • trồng cỏ (lên một mảnh đất)
 • (sử học) cùm
 • trang bị
nội động từ
 • đâm chồi (cây)
 • ( (thường) + up ) để vào kho, cất vào kho)
tính từ
 • có sẵn trong kho
các cỡ có sẵn
một trong những mặt hàng có sẵn của chúng tôi
 • nhàm; cũ rích; thường được dùng; dùng quá nhiều; thườnng lặp lại
lý lẽ nhàm chán
cô ấy đã chán ngấy những trò đùa cũ rích của ông chồng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt