<
Trang chủ » Tra từ
stitch  
[stit∫]
danh từ
 • mũi khâu, mũi đan, mũi thêu, mũi móc
khâu vết thương lại
 • vết chỉ, đường may
 • cách khâu, cách may
 • (thông tục) một tí, một mảnh (vải)
nó chẳng làm một tí công việc gì
không mặc một manh áo nào
 • sự đau xóc hông (cơn đau đột ngột ở trong cơ bên sườn của cơ thể; do chạy quá mệt..)
   • (tục ngữ) làm ngay cho khỏi rách việc ra
   • anh ta ướt như chuột lột
   • (thông tục) khoả thân
   • (thông tục) cười không kiềm chế nổi
ngoại động từ
 • khâu, may
khâu chiếc áo sơ mi
 • đính, đơm
đính cúc vào áo
 • ( + something up ) nối lại với nhau, đóng lại bằng khâu; vá
khâu một vết thương
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt