<
Trang chủ » Tra từ
steam  
[sti:m]
danh từ
 • hơi nước; năng lượng hơi nước
một toà nhà sưởi ấm bằng hơi nước
 • đám hơi nước
chỗ giặt là quần áo mù tịt hơi nước
 • (thông tục) nghị lực, sức cố gắng
tập trung sức lực, đem hết nghị lực
xả hơi
   • (thông tục) xả hơi
   • tăng ga (của xe, máy..)
   • thu hơi sức lại; hơi đưa dần lên cổ
   • (thông tục) xì hết hơi; xẹp đi
   • dựa vào hơi sức mình
nội động từ
 • bốc hơi, lên hơi
cháo bốc hơi
cà phê nóng đang bốc hơi
một con tàu chạy bằng hơi nước ngược sông Nin
 • (thông tục) làm việc hăng say, làm việc tích cực
nào! chúng ta tích cực lên nào!
 • ( + up ) bị phủ đầy hơi nước
cửa xe ô tô bị phủ đầy hơi nước
ngoại động từ
 • đồ, hấp (thức ăn; gỗ cho đẻo ra để uốn...)
bánh putđinh hấp
 • ( + off ) hơ hơi nước để bóc
hơ hơi nước bóc tem ra khỏi phong bì
   • (thông tục) nổi cơn lên
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt