<
Trang chủ » Tra từ
staying  
['stei-iη]
danh từ
  • sự chống đỡ; chằng; nén
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt