<
Trang chủ » Tra từ
starter  
['stɑ:tə]
danh từ
 • người ra lệnh xuất phát (một cuộc đua)
 • đấu thủ xuất phát trong cuộc đua
 • (thông tục) món khai vị (như) appetizer
 • (kỹ thuật) nhân viên điều độ
 • (kỹ thuật) bộ khởi động (động cơ xe hơi); xtác-te (bộ phận để mồi đèn huỳnh quang)
   • (thông tục) trước hết; bắt đầu là
   • đợi lệnh xuất phát; hiệu lệnh xuất phát (ngựa, vận động viên..)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt