<
Trang chủ » Tra từ
stair  
[steə]
danh từ
  • bậc thang
      • dưới hầm nhà (chỗ dành riêng cho những người giúp việc ở)
điều đó được những người ở (đầy tớ) bàn ra tán vào
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt