<
Trang chủ » Tra từ
squash  
[skwɔ∫]
danh từ, số nhiều squash , squashes
 • (thực vật học) cây bí; quả bí
danh từ
 • sự nén, sự ép
 • cái dễ nén, cái dễ ép; vật bị nén, vật bị ép; thức uống chế bằng nước quả ép
nước cam
 • khối mềm nhão
 • đám đông chen nhau trong một khoảng hẹp
thật là một sự chen chúc chật chội!
 • tình trạng bị ép vào nhau trong một khoảng hẹp
chen nhau dữ dội ở cổng
 • tiếng rơi nhẹ
 • (thể dục,thể thao) bóng quần (chơi với vợt và một quả bóng cao su nhỏ mềm rỗng, trong sân có tường bao và mái che) (như) squash rackets
ngoại động từ
 • ép, nén, nén chặt; nghiền nát
anh ta ngồi lên chiếc mũ của mình và làm bẹp nó
 • dồn (người, gia súc..)
 • (thông tục) làm mất mặt, bẻ lại làm (ai) phải cứng họng
 • bóp chết, đàn áp, đập tan (một phong trào, cuộc nổi dậy...)
 • bác bỏ, gạt bỏ (một ý tưởng, đề nghị..)
nội động từ
 • bị ép, bị nén; vỡ, bẹp
trái cây mềm dễ bị bẹp nát
 • chen
chen vào trong xe
 • tụ tập (đám đông người, gia súc)
có bốn người chúng tôi lèn chặt vào nhau trên chiếc ghế
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt