<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
spoutnik  
danh từ giống đực
  • vệ tinh nhân tạo
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt