<
Trang chủ » Tra từ
spoil  
[spɔil]
danh từ (như) spoils
 • ( số nhiều) chiến lợi phẩm
 • lợi lộc, quyền lợi (sau khi chiến thắng)
 • (đùa cợt) bổng lộc, lương lậu
 • (đánh bài) sự hoà
 • đất đá đào lên, đất bùn nạo vét lên
ngoại động từ spoiled , spoilt
 • cướp phá, tước đoạt, cướp đoạt
 • làm hư hỏng, làm đổ nát (cái gì)
thời tiết xấu đã làm hỏng những ngày nghỉ
 • làm hư, làm hại tính cách (một đứa bé..) do thiếu kỷ luật..
mưa làm hỏng cả cuộc biểu diễn
tin đó làm cho anh ta ăn cơm mất ngon
 • làm hư (một đứa trẻ)
một đứa trẻ hư (vì nuông chiều)
 • (từ lóng) chặt chân tay (ai); giết, khử
nội động từ
 • thối, ươn (quả, cá...)
những quả này để lâu không thối
 • mất hay, mất thú (câu chuyện đùa)
 • (chỉ động tính từ hiện tại) hăm hở, hậm hực muốn
hậm hực muốn đánh nhau
   • chỉ chực muốn, rất hăm hở về (đánh nhau, tranh cãi..)
   • lúng túng trong việc lựa chọn (vì có quá nhiều thứ để chọn); tha hồ lựa chọn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt