<
Trang chủ » Tra từ
spelt  
[spelt]
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của spell
danh từ
  • (thực vật học) lúa mì spenta, bột rất mịn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt