<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
speed  
[spi:d]
danh từ
 • sự nhanh chóng, sự mau lẹ; tính nhanh chóng, tính mau lẹ (của các cử động..)
anh ấy di chuyển rất mau lẹ
 • tốc độ; tốc lực, vận tốc
hết tốc độ
với tốc lực cao nhất
 • (từ cổ,nghĩa cổ) sự thành công, sự hưng thịnh, sự thịnh vượng
 • độ bắt ánh sáng nhạy của phim ảnh; thời gian đóng mở của cửa chắn ánh sáng của máy ảnh
tấm hình chụp ở tốc độ 1 / 250 giây
 • loại amphêtamin làm thuốc uống để tạo cảm giác khoẻ và hứng khởi
anh ta nghiện chất (ma túy) amphêtamin
 • (đặc biệt ở từ ghép) hộp số; bánh răng tốc độ
chiếc xe đạp có mười bánh răng tốc độ
   • chậm mà chắc
   • ở tốc độ cao; nhanh
   • càng nhanh càng tốt
ngoại động từ sped
 • làm cho đi mau, làm cho vận động nhanh
thứ thuốc này sẽ giúp cô ấy chóng bình phục
 • ( + up ) làm tăng tốc độ, xúc tiến, đẩy mạnh
đẩy mạnh quá trình sụp đổ của chủ nghĩa đế quốc
 • điều chỉnh tốc độ; làm cho đi theo một tốc độ nhất định
điều chỉnh tốc độ một cái máy
 • (từ cổ,nghĩa cổ) bắn mạnh
bắn mạnh mũi tên khỏi cung
 • (từ cổ,nghĩa cổ) giúp (ai) thành công
cầu trời giúp anh thành công
nội động từ
 • vận động nhanh, đi nhanh, chạy nhanh
chiếc xe ô tô lao nhanh trong phố
 • quá tốc độ quy định; lái xe, đi nhanh hơn tốc độ được luật định
 • (từ cổ,nghĩa cổ) thành công, thịnh vượng
   • (từ cổ,nghĩa cổ) chúc cho khách ra đi bình yên vô sự
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt