<
Trang chủ » Tra từ
spectator  
[spek'teitə]
danh từ
  • người xem, khán giả (của một cuộc biểu diễn, thi đấu..)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt