<
Trang chủ » Tra từ
souvenir  
[,su:və'niə]
danh từ
  • vật lấy, mua hoặc nhận như quà tặng và giữ để nhắc ta nhớ tới một người, địa điểm hoặc sự kiện; vật kỷ niệm, đồ lưu niệm
vật kỷ niệm về ngày nghỉ của tôi
cửa hàng bán đồ lưu niệm cho du khách
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt