<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
souris  
danh từ giống cái
 • (động vật học) chuột nhắt
chuột bạch (để thí nghiệm)
 • thịt đầu bắp (đùi cừu)
 • (thông tục) thiếu nữ; thiếu phụ; cô tình nhân
 • (tin học) con chuột (một thiết bị trong máy vi tính)
nhắp chuột
   • móc túi (ai)
   • lủi nhanh như chuột
   • màu lông chuột
   • rình ai như mèo rình chuột
   • tìm nhau mãi mà không gặp
   • câu chuyện đầu voi đuôi chuột
   • im lặng tuyệt đối
   • nó nhát như cáy
   • vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm
   • (thân mật) người đàn bà lẻn vào các phòng khách sạn để ăn trộm
danh từ giống đực
 • (từ cũ, nghĩa cũ) cái cười mỉm
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt