<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
soupe  
danh từ giống cái
 • xúp; cháo
xúp hành
 • (thân mật) bữa ăn
chuẩn bị bữa ăn
 • (thông tục) chất nổ
   • (thân mật) vào ăn cơm đi!
   • đó là một người nóng nảy lắm
   • không hợp thời
   • phải tuỳ cơm gắp mắm
   • (thông tục) sự nhăn nhó của người vợ
   • có thực mới vực được đạo
   • cao lớn hơn ai (về vóc người)
   • chủ quán cơm tồi
   • hiệu trưởng trường tư làm tiền
   • dễ phát cáu
   • lắm thầy thối ma
   • (từ cũ, nghĩa cũ) bánh mì chấm rượu vang
   • cháo phát chẩn
   • hội chẩn bần
   • rau nào sâu nấy
   • (thân mật) ướt đẫm, ướt như chuột lột
   • người mập mạp, đứa trẻ phúng phính
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt