<
Trang chủ » Tra từ
sound  
[saund]
tính từ
 • khoẻ mạnh, tráng kiện, lành mạnh
một thân thể tráng kiện
một trí óc lành mạnh
 • lành lặn, không hỏng, không giập thối; trong tình trạng tốt
quả lành lặn (không bị giập thối)
 • đúng đắn, có cơ sở, có căn cứ, vững; lôgic, hợp lý
một học thuyết đứng đắn
một lý lẽ có cơ sở
quan điểm hợp lý
 • đầy đủ và hoàn chỉnh; hoàn toàn
việc nói thẳng vào mặt đến nơi đến chốn
một trận đánh ra trò
 • cẩn thận và chính xác, giỏi; thành thạo
một người chơi quần vợt thạo
một bài viết chắc tay
 • yên giấc, ngon (về giấc ngủ, người ngủ)
giấc ngủ ngon
 • vững chãi; có thể trả nợ được
một hãng buôn vững chãi
   • trong tình trạng tuyệt hảo
   • (đùa cợt) cơ thể còn sung sức
phó từ
 • ngon lành (ngủ)
   • ngủ ngon lành
danh từ
 • âm thanh (cảm giác do tai phát hiện, do sự rung động của không khí xung quanh tai gây ra)
âm thanh truyền đi chậm hơn là ánh sáng
 • âm thanh, tiếng động, tiếng (thứ có thể nghe thấy được)
tiếng gió
 • (ngôn ngữ học) âm
âm nguyên âm
 • giọng
lời phát biểu có giọng vui vẻ
 • ấn tượng về tinh thần (do một mẩu tin tức, sự miêu tả... gây ra)
tín đó có vẻ mang điềm gở!
 • khoảng cách có thể nghe được cái gì
   • nói huyên thuyên
nội động từ
 • nghe
bản nhạc đó nghe thật hay
lời xin lỗi của anh ta nghe ra không có sức thuyết phục
 • phát ra tiếng kêu
tiếng kèn trom-pét nổi lên
 • nghe như, nghe có vẻ
nghe như có cái vòi nước đang chảy
nghe có vẻ trống rỗng quá
nghe có vẻ được lắm
ngoại động từ
 • phát ra tiếng động từ (cái máy..); làm cho phát ra âm thanh, làm cho kêu; thổi (kèn); đánh (trống)
thổi kèn
thổi tù và
 • gõ để kiểm tra; nghe thử (bánh xe lửa)
gõ kiểm tra bánh tàu hoả
 • (y học) gõ để nghe bệnh
khám nghe ngực của một người
 • phát âm; đọc
chữ " b" trong từ " comb" không đọc
 • báo, báo hiệu
thổi hiệu lệnh rút lui
ca ngợi ai khắp nơi xa gần
 • ( + off ) ( about something ) (thông tục) nói ầm ĩ và khoác lác (về cái gì)
danh từ
 • (y học) cái thông
ngoại động từ
 • dò độ sâu; đo độ sâu (đáy sông, đáy biển...)
 • (y học) dò bằng ống thông
 • thăm dò (quyển khí...)
 • (nghĩa bóng) thăm dò (tư tưởng, tình cảm...)
nội động từ
 • lặn xuống đáy (cá voi...)
danh từ
 • ( Sound ) eo biển; dải nước hẹp nối hai vùng biển lớn hơn (nhất là trong các địa danh)
 • bong bóng cá
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt