<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
soullessness  
['soullisnis]
danh từ
  • sự thiếu tâm hồn; sự không có những cảm xúc cao cả hơn, sự không có những cảm xúc sâu sắc hơn (người)
  • tính chất không hồn, tính chất thiếu sức sống, tính chất tầm thường, tính chất nhạt nhẽo (của cuộc sống, công việc..)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt