<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
soullessly  
['soullisli]
phó từ
  • không có tâm hồn; không có những cảm xúc cao cả hơn, không có những cảm xúc sâu sắc hơn (người)
  • không hồn, không có sức sống, tầm thường, nhạt nhẽo (về cuộc sống, công việc..)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt