<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
soul-music  
['soul'mju:zik]
danh từ
  • nhạc soul (loại nhạc hiện đại phổ biến của người Mỹ da đen dẫn xuất từ nhạc (tôn giáo), nhạc blu, jaz; biểu lộ những cảm xúc mạnh mẽ) (như) soul
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt