<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
souffrir  
ngoại động từ
  • chịu, chịu đựng
chịu đói
không thể chịu đựng những kẻ quấy rầy
  • (văn học) cho phép
anh cho phép tôi khuyên anh một lời
điều này không cho phép có sự chậm trễ nào
nội động từ
  • đau, đau đớn
đau đớn dữ dội
đau đầu
  • đau khổ, đau lòng; khổ
bà ấy đã đau khổ nhiều vì đứa con
khổ vì nghe nó nói
  • chịu khổ; chịu khó nhọc
chịu khổ vì chân lý
  • chịu, bị thiệt hại, bị tổn thất
mùa màng bị thiệt hại vì hạn hán
      • hết nợ đời, chết
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt