<
Trang chủ » Tra từ
souffle  
['su:fl]
danh từ
  • (y học) tiếng thổi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt