<
Trang chủ » Tra từ
sort  
[sɔ:t]
danh từ
 • thứ, loại, hạng
một loại xe đạp mới
người đủ hạng
(thông tục) những hạng người đó
linh tinh, lẫn lộn (kiểm kê)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) kiểu, cách
kiểu lịch sự lễ phép
trong một chừng mực nào đó
 • (ngành in) bộ chữ
   • một nhà thơ giả hiệu
   • là một người tốt
   • thấy khó chịu, thấy khó ở, bực tức
   • (ngành in) thiếu bộ chữ
   • (thông tục) phần nào
tôi cảm thấy phần nào mệt mỏi
   • đúng là phải làm như thế!
ngoại động từ
 • lựa chọn, sắp xếp, phân loại
chọn loại lớn nhất ra
tuyển quặng
nội động từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) phù hợp, thích hợp
những hành động của anh ta rất phù hợp với nghề nghiệp của anh ta
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt