<
Trang chủ » Tra từ
song  
[sɔη]
danh từ
 • sự hát; tiếng hát, thanh nhạc
cất tiếng hát
 • sự hót; tiếng hót
tiếng chim hót
 • bài hát, điệu hát
bản tình ca
 • thơ ca
   • (thông tục) rất tầm thường, không có gì quan trọng (vấn đề)
   • không đáng được một xu
   • hát múa
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lời nói có tính chất lẩn tránh, câu giải thích đánh trống lảng
   • (thông tục) với giá rất hạ; rẻ
   • (thông tục) làm om sòm ầm ĩ (về cái gì) thường là không cần thiết
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt