<
Trang chủ » Tra từ
sometimes  
['sʌmtaimz]
phó từ
  • thỉnh thoảng, đôi khi, đôi lúc
thỉnh thoảng nó có viết thư cho tôi
đôi khi tôi cũng nghĩ về việc đó
đôi lúc tôi đi bằng xe hơi
trời có lúc nóng lúc lạnh
lúc thì chúng tôi ra bãi biển, lúc thì chúng tôi tắm nắng ở sân trong
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt