<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
somerset  
['sʌməset]
danh từ
  • yên xomexet (yên ngựa có độn cho người cụt một chân)
nội động từ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt