<
Trang chủ » Tra từ
solicitor  
[sə'lisitə]
danh từ
  • luật sư; cố vấn pháp luật
  • (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) quan chức pháp luật một thành thị (thành phố..)
  • (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) người đi nài xin việc buôn bán (sự giúp đỡ..); người đi vận động (bỏ phiếu, quyên tiền..)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt