<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
soleil  
danh từ giống đực
 • mặt trời
ánh sáng mặt trời
thần mặt trời
mặt trời mọc
mặt trời lặn
 • thiên thể trung tâm (trung tâm của một hệ)
có những thiên thể trung tâm biến đi
 • nắng, ánh nắng
phơi nắng
tắm nắng
trời nắng
 • hình mặt trời
 • pháo hoa quay
 • (thể dục thể thao) vòng lộn (trên xà đơn)
 • (thực vật học) hướng dương, quỳ (cây, hoa)
   • ở chỗ nắng to
   • đường hoàng; để mọi người biết
   • ngoài nắng
   • có ruộng đất
   • có địa vị xã hội
   • cái đó cứ giữ kín trong nhà
   • cảm nắng
   • ngày một ngày hai
   • kính râm
   • (thân mật) đỏ ửng mặt lên
   • tia mặt trời
   • niềm vui; niềm an ủi
   • thức dậy rất sớm
   • gần người có quyền thế
   • mặt trời úa (báo hiệu trời mưa)
   • trên đời
trên đời chẳng có gì mới
phản nghĩa Ombre .
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt