<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
soie  
danh từ giống cái

tơ sống
tơ nhện
tơ nhân tạo
  • lụa
áo lụa
  • (động vật học) lông cứng; tơ
bút lông bằng lông cứng lợn
(động vật học) tơ của giun đốt
  • (thú y học) bệnh rò cổ (lợn)
  • chuôi (dao, kiếm...)
      • ăn mặc diện
đồng âm soi , soit
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt