<
Trang chủ » Tra từ
soi  
[soi]
động từ
  • to flash, to luminate
  • soi gương to look at oneself in a mirror
  • to candle
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt