<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
soeur  
danh từ giống cái
  • chị, em
chị gái
em gái
chị (em) cùng cha khác mẹ
chị (em) cùng mẹ khác cha
chị (em) cùng vú nuôi
thơ và hoạ là hai nghệ thuật chị em
người chị em trong cảnh bất hạnh
  • nữ tu, bà xơ, bà phước
trường bà xơ
      • trong trắng
      • (thông tục) thôi im cái mồm đi!
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt