<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
socialisante  
tính từ giống cái
danh từ giống cái
  • người có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt