<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
socialisant  
tính từ
  • có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa
  • thiên về mặt xã hội
nhà sử học thiên về mặt xã hội
danh từ giống đực
  • người có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt