<
Trang chủ » Tra từ
smother  
['smʌðə]
danh từ
 • lửa cháy âm ỉ; sự cháy âm ỉ
 • tình trạng âm ỉ
 • đám bụi mù; đám khói mù
 • sa mù
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự mờ tối (vì có khói mù...)
ngoại động từ
 • làm ngột ngạt, làm ngạt thở; bóp chết
 • ủ (lửa); dập (lửa)
 • giấu giếm, che giấu, bưng bít
che giấu sự thật
che cái ngáp
 • bao bọc, bao phủ, phủ kín, phủ đầy
đường (phủ) đầy bụi
nội động từ
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) chết ngạt, nghẹt thở
   • gửi đồ biếu tới tấp cho ai
   • đối đãi với ai hết lòng tử tế
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt