<
Trang chủ » Tra từ
smoked  
['smoukt]
Cách viết khác : smoked-dried ['smoukt'draid]
tính từ
  • hun khói, sấy khói (thịt...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt