<
Trang chủ » Tra từ
smoke  
[smouk]
danh từ
 • khói
cột khói
tan thành mây khói (kế hoạch)
 • (thông tục) sự hút thuốc lá; thời gian hút thuốc lá
 • hơi thuốc
tôi phải rít một hơi thuốc mới được
 • cái để hút (nhất là điếu thuốc lá, điếu xì gà)
   • (từ lóng) Luân-đôn; thành phố công nghiệp lớn
   • từ lỗi này sang tội nọ
   • (thông tục) nhanh chóng, dễ dàng
   • biến thành tro bụi
   • tan thành mây khói
   • (tục ngữ) không có lửa sao có khói
nội động từ
 • bốc khói, lên khói, toả khói; bốc hơi
đèn bốc khói
 • hút thuốc; hun khói
hút như hun khói cả ngày
ngoại động từ
 • làm ám khói; làm đen; làm có mùi khói
đèn làm đen trần nhà
cháo có mùi khói
 • hun khói (thịt..)
hun sâu bọ
 • hút thuốc
hút thuốc đến ốm người
hút thuốc để trấn tĩnh tinh thần
 • nhận thấy, cảm thấy; ngờ ngợ (cái gì)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khám phá, phát hiện
 • (từ cổ,nghĩa cổ) chế giễu
   • làm ngập khói; phun đầy khói vào cái gì
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt